Ritningsarkiv

Effektivare fastighetsförvaltning genom digitalt ritningsarkiv

Vår erfarenhet kring projektering och fastighetsförvaltning har präglat vår inställning till hantering av alla typer dokument. Det viktigaste är tilliten till att informationen överensstämmer med verkligheten och att dokumentet kan leva och uppdateras över tiden.

DokumentAssistans hjälper dig att upprätta ett ritningsarkiv. Reultatet blir en plats att finna dina dokument, arkivet är tillgängligt från dator, mobil eller läsplatta.

Ett strukurerat digitalt arkiv är sökbart. Du hittar rätt ritning på en minut istället för att behöva leta. Dokumenten finns lätt åtkomliga för de personer som ska arbeta med dem.

Kvalitativ dokumentation kan återanvändas på ett effektivt sätt om den går att få fram. Det är inte bara i ett byggprojekt som ritningen har en central funktion utan den är minst lika viktig i den dagliga förvaltningen av en fastighet. Vid ombyggnationer och utveckling av en lokal kan tillgången till rätt bygg- och installationsritningar korta arbetsprocessen och vara avgörande för att undvika kostsamma misstag.

Bättre perspektiv på administrationen
DokumentAssistans har lång erfarenhet av både digital och traditionell dokumenthantering och vet vad som behövs för att effektivisera och förenkla hantering och administration.

Många förvaltningsarkiv består av en salig blandning av gamla pappersoriginal och digitala filer som inskannade pappersritningar, bildkort, hybridritningar eller vektorbaserade underlag i form av 2D CAD.

Att hantera flera olika underlagsformat är både dyrt och omständligt och kräver dessutom tillgång till och kunskap om olika verktyg och program.

Genom att konvertera all befintlig fastighetsdokumentation, installationsritningar samt utföra metadatautläsning anpassad till er programvara, kan vi skapa struktur på er handlingar. Ritningsarkiven uprättas i Byggnet, iBinder eller på en lokal server.

Vi kan bygga upp kompletta förvaltningsarkiv som systematiseras och kategoriseras helt efter dina behov. Resultatet blir ett enhetligt, överskådligt och lätthanterligt arkivsystem. Helt enkelt bättre perspektiv på informationen.