CAD-samordning

Bättre perspektiv på projekten.

DokumentAssistans AB erbjuder konsulttjänster och kan avlasta ditt projekt genom CAD-samordning. Under byggprojekt kan vi gå in som CAD-samordnare och avlasta arbetet för såväl projektledare som övriga aktörer. Det innebär att vi aktivt arbetar med strukturen, distributionen, kommunikationen och dokumentstyrning inom projektet.

Vi använder projektanpassade verktyg som bygger upp instruktioner, riktlinjer och bestämmelser inom projektet. Verktygen följer Svensk byggstandard SB, BSAB 96 och Bygghandling 90.

Inom byggbranschen skapas nya konsultgrupper med skilda erfarenheter för varje projekt. Det är inte ovanligt att alla i projektgruppen använder helt olika arbetsmetoder vid dokumentering. Man lägger ner onödigt mycket tid på kommunikationen och arbetet blir ineffektivt.

Genom att DokumentAssistans strukturerar och samordnar det digitala ritningsmaterialet kan projekteringen fungera utan onödiga störningar. Hela arbetsgången effektiviseras och samtliga inblandade får bättre perspektiv på projektet.