Sökbart i projekt och förvaltning

Projektet kan drivas mycket mer effektivt om orienteringsritningar för BRAND, Utrymningsplaner, SBA-handlingar och dokumentation för VVS och EL-tekniska system finns uppdaterade och lätt åtkomliga.

CAD-ritningar i 2D och 3D

Vi ritar inte av en ritning! Vi tolkar informationen och skapar CAD modeller i 2D eller 3D. De nya handlingarna är redigerbara dokument som förenklar hanteringen av en mängd moment i förvaltningen.

Verkligheten och kartan

Stämmer ytan överens med det som står på ritningen? DokumentAssistans kan hjälpa dig mäta upp och kontrollera befintliga ytor med moderna hjälpmedel.

Ta hjälp med samordningen

Med rätt instruktioner till projektgruppen kommer uppdatering av ritningsarkivet underlättas. Frigör tid i projektet med tjänsten CAD-samordning från DokumentAssistans.