Inmätning

Inmätning med hög noggrannhet på 50 meters avstånd.

3D Disto från Leica. 3D Disto från Leica.

Vi har vid ett flertal tillfällen hjälpt kunder att räkna ut förhyrd yta från CAD ritningar. Ofta upptäcks då att ytan angiven i avtalet inte stämmer överens med verklig yta. I de allra flesta fall också till förvaltningens nackdel.

För att upprätta digitala handlingar utgår vi från bästa tillgängligt ritning. Oavsett om vi läser av en ventilationsritning för att kunna avbilda byggnaden. Men ibland finns endast korrekt information i verkligheten. Vi arbetar efter flera nivåer av noggrannhet. Vi utför alla mätningar med digitala mätenheter från handhållen avståndsmätare till totalstation 3D Disto från Leica.

Det som avgör vilken metod som tillämpas vid inmätning avgörs är vad den nya handlingens skall användas till.

Kontakta oss så skall vi beskriva tillvägagångssättet för inätningar och efterföljande uppritning.