Ritningar i projekt och förvaltning

Förvaltning - Projekt - Förvaltning

Det är viktigt att få ut rätt ritningar och underlag när en fastighet ska byggas om eller ändras. Men minst lika viktigt är det att de ändringar som utförts dokumenteras och återförs till arkivet. Vi på DokumentAssistans har lång erfarenhet av att hantera dokument som överlämnas från ritningsarkivet till projektet och processen att återföra projektets handlingar till ritningsarkivet.

Förvaltning är långsiktig planering och projekt är korta avbrott i förvaltningen. För att uppnå bäst totalekonomi måste projekt genomföras med förvaltningens bästa i fokus.

Vi har hjälpt många organisationer att tänka mer kostnadseffektivt och långsiktigt i förvaltningen. Kontakta DokumentAssistans för en genomgång av hur din förvaltningsorganisation till exempel kan arbeta för att:

  • projektet levererar BRA yta för korrekt hyresdebitering
  • nya drift och underhållsinstruktioner infogas i befintliga DU-pärmar
  • styra dokumenthanteringen i ett projekt genom med tydliga anvisningar i en CAD-manual

Rätt ritning...

  • Dokument med intelligent och standardiserad sökinformation.
  • Digitalt och sökbart arkiv.
  • Objektifiering

...i rätt version...

  • CAD-modeller i modern 3-D teknik.
  • Teknisk dokumentation, i korrekt format.

...av rätt anledning!

”En fastighet som har uppdaterad dokumentation samt även sparat handlingar från tidigare ombyggnads-projekt värderas 1,5-2% mer än om ritningsarkivet består av en rulle ritningar från tiden då huset byggdes.”