Projektledare

Starta projektet med rätt förutsättningar.

Idag sker all projektering i digital form av något slag. Men långt ifrån alla byggnader har ritats upp digitalt (CAD/Revit). Vi hjälper dig att upprätta starthandlingar i CAD såsom:

  • Byggnadsmodeller
  • Installationsmodeller för EL och VVS
  • Driftkort
  • Huvudledningsscheman

Samtliga digitaliserade handlingar DokumentAssistans upprättar följer de riktlinjer som ert projekt framledes kommer att arbeta efter.

Att låta oss till ett fast pris upprätta bästa tänkbara handlingar att utgå ifrån kommer att hjälpa projektet att bli kostnadseffektivt.

CAD-samordning

DokumentAssistans erbjuder även konsulttjänster och kan avlasta ditt projekt genom CAD-samordning. Under byggprojekt kan vi gå in som CAD-samordnare och avlasta arbetet för såväl projektledare som övriga aktörer.