Installationskonsulter

Ett och samma filformat för EL-installationer, TELE-dokumentation, VVS-installationer, Brandritningar och utrymningsplaner.

75% av alla byggprojekt är i någon form av ombyggnation. Formatet på befintlig dokumentation varierar kraftigt. Att utgå från en pappersrulle med installationer är omständigt då en installation kan vara redovisad på ett flertal underlag och ett flertal ombyggnationer kan ha genomförts genom åren och redovisar anslutning mot befintlig installation. För att följa tex ett ventilationssystem kan innebära att man måste växla mellan flera olika underlag med olika format. Detta fördyrar projekteringen och är stjäl dyrbara projekttid.

Sammaställning av underlag
DokumentAssistans sammanställer alla underlag för installationsritningar, pappersritningar, skannade raster-filer och CAD filer plan för plan. Vi utreder vilken handling som är den mest aktuella för varje del av byggnaden. När rätt version av installationerna sitter på rätt plats ritar vi upp installationer i CAD till en modellfil.

Samredovisade installationsringar (typ E-60, E-69, V-50 eller V-59) delas till egna modeller för att underlätta vidare projektering. 

På DokumentAssistans är vi är experter på att upprätta teknisk dokumentation utifrån alla typer av underlag. Fast priser och "nöjdkundgaranti" är vårt sätt att säga att vi vet vad vi gör och att resultatet blir förstklassigt.

loading...

"CAD-filer konverterade till ett och samma format effektiviserar projekt-arbetet"