Fastighetsförvaltning

Byggnadsritningen utgör grunden för alla ritningar kring förvaltning.

Ett digitalt ritningsarkiv med tillhörande styrdokument, så kallad CAD Manual, underlättar och effektiviserar hanteringen av ritningar i förvaltningsskedet och i ombyggnadsprojekt.

Med ett genomtänkt och väl uppbyggt ritningsarkiv ökar tilliten till samtliga dokument. Du får därmed hjälp att:

  • Skapa mervärde av de dokument som redan finns.
  • Addera ytor
  • Granska ytor som BTA, BRA eller NTA
Kontakta DokumentAssistans för att diskutera hur vi kan hjälpa din organisation att upprätta ett modernt och sökbart ritningsarkiv.
Vilken hjälp har du av dina dokument? Att bara till att kunna se nuvarande utseende för en hyresgäst?
Vilken hjälp har du av dina dokument? Att bara till att kunna se nuvarande utseende för en hyresgäst?

Hjärtat i förvaltning är bra dokumentation som kan användas om och om igen för att ge bästa stödet till det dagliga arbetet.

Ändringar och utveckling av en fastighet utgår nästan alltid från byggnadsritningen.

Ritningen kan tjäna många olika syften, men för att få ut rätt data krävs att den är strukturerad på ett genomtänkt sätt. Det är först när ritningarna är i ordning som mervärden kan skapas.

Genom att visuellt tydliggöra fastighetens olika funktionsytor uppnår du som förvaltare stora fördelar.

Visualiserad areafunktion

Eller är det rummens funktion som ska åskådliggöras?
Eller är det rummens funktion som ska åskådliggöras?

Här visas ett exempel på när arean presenteras utifrån vilken funktion ytan har. Man ser tydligt vilka ytor som är kontor, kommunikation respektive tekniska ytor.

Du kan även ändra visningsläge och se vilka ytor som är uthyrda och vilka som är vakanta.

När dokumenten väl är digitala är det bara fantasin som sätter gränserna!

Visa ytan som BTA?
Visa ytan som BTA?

..samma ritning, nu i  visningsläge BTA.

Nu visas annan viktig information som ligger till grund förtill exempel taxeringsvärde, energiredovisningar mm.

Eller visa ytan som BRA?
Eller visa ytan som BRA?

...samma ritning, nu i visningsläge BRA.

En ritning med visad bruksyta är idealisk att fungera som en bilaga till hyresavtalet.

Eller visa som NTA?
Eller visa som NTA?

..samma ritning, nu i visningsläge NTA.

Nyttoytan NTA redovisar m2 för varje enskilt rum. Ytan beräknas utifrån omslutande väggars yta med reducering för fönster och dörrar.

Denna direkta och indirekta information kan exempelvis användas i beräkningen av planerat underhåll.

Rumslista som redovisar respektive rum med BRA, BTA samt NTA i m2.
Rumslista som redovisar respektive rum med BRA, BTA samt NTA i m2.