Fastighetsägare

Att äga en fastighet är inte ett statiskt tillstånd

I det löpande arbetet med fastighetsförvaltning uppstår dagligen frågor kring hur en byggnad egentligen ser ut.  Fasader, lokalers utseende, allmäna ytor, BTA-BRA-NTA ytor eller tekniska ytor som A-temp. Har hyreskontrakten rätt yta?  Listan av mervärden för att rätt dokumentation ska finns tillgänglig kan göras oändlig.

Att investera i bra dokumentation är mer lönsamt än många tror.
Värdet på en fastighet är inte bara beroende av vilken adress den har och hur hög uthyrningsgrad - utan även av vilken ordning fastighetsägaren har på byggnadsritningar, tekniska installationer och tillhörande dokumentation.

En fastighet som har uppdaterad dokumentation samt även sparade handligar från tidigare ombyggnadsprojekt värderas 1,5-2 % mer, än om ritningsarkivet består av en rulle ritningar från tiden då huset byggdes.

 DokumentAssistans har lång erfarenhet av att hjälpa fastighetsägare med dessa frågor. Kontakta oss så utför vi en kostnadsfri bedömning av nuläget och ger er ett fast pris på vägen fram till ett ritningsarkiv som går att lita på. 

"Värdet på en fastighet är inte bara beroende av vilken adress den har och hur hög uthyrningsgrad - utan även av vilken ordning fastighetsägaren har på byggnadsritningar, tekniska installationer och tillhörande dokumentation."